Vi ønskjer å bidra til auka lønsemd for våre kundar, basert på aktiv rådgjeving, korrekt regnskapsførsel og verdifull rapportering.
Les meir

Våre tenester

Våre kundar vil alltid ende opp med den tenesta som er avtalt, til rett tid og i det formatet kunden sjølv ønskjer. Trykk her og få ei fullstendig oversikt over kva vi kan tilby.

Om oss

Vi er ein av dei leiande leverandørane av tenester innan rekneskap, økonomi og rådgjeving i vårt nedslagsfelt. Les meir om oss og korleis vi jobbar her.

Tilsette

Til saman er vi 9 tilsette med ulike spesialfelt som dekkjer alle dine behov. Bli betre kjend med alle dei tilsette og få alt du treng av kontaktinfo her.

Kontakt oss

Vi held til i 2. etasje i Temasenteret på Skodje.

Våre opningstider er mellom 8-16 på kvardagar.