Våre tenester

Bedriftsrådgjeving

Med fokus på desse områda:

  • Firmaetableringar
  • Omgjering frå personleg selskap til aksjeselskap
  • Bistand ved styremøte og generalforsamlingar
  • Bistand i samband med boavsetting
  • Bistand overfor offentlege myndigheiter

Kontakt oss gjerne for meir informasjon.

Økonomitenestar

  • Periodeavslutning
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Rådgjeving
  • Rapportering til oppdragsgjevar og offentlege myndigheiter

Våre erfarne konsulentar arbeider ute hos kunden eller i eigne lokale, alt ut ifrå kunden sine behov og ønskjer. Våre kundar vil alltid ende opp med den tenesta som er avtalt til riktig tid og i det formatet kunden sjølv ønskjer.