Om oss

AS Stette Data er ein av dei leiande leverandørane av tenester innan rekneskap, økonomi og rådgjeving i vårt nedslagsfelt. Vi tar ansvar for viktige funksjonar, slik at våre kundar kan konsentrere seg om kjerneverksemda. Med moderne teknologi kan vi hjelpe våre kundar med effektiv drift. Våre ansatte har brei erfaring og fagkompetanse.

Vi ønskjer å bidra til auka lønsemd for våre kunder, basert på aktiv rådgjeving, korrekt regnskapsførsel og verdifull rapportering.

Gjennom regelmessig og nyttig dialog med våre kundar, anstrenger vi oss kontinuerleg med å gje nyttige råd. Gjerne dokumentert med verdifull rekneskapsinformasjon. Kvalitet og lønsemd er sett i høgsetet.

Vi er representert i dei fleste bransjar og utfører alt frå full administrasjon til enkeltståande oppdrag som regneskap, løn, verdivurdering eller generell rådgjeving. Vi har både små og større selskap i vår portefølje.