Tilsette

Ragnhild

Daglig leiar og aut. rekneskapsførar

Lena

Rekneskapsførar

Nina Ellefsen

Isabelle Kjersem

Linda Norvoll Klokk